Cine suntem

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) este o organizație neguvernamentală, non-profit, înființată în 1990, care acţionează pentru protecţia drepturilor omului şi pentru stabilirea echilibrului atunci când acestea sunt în pericol sau sunt încălcate.

Detalii pe site-ul APADOR-CH

Norwegian Helsinki Committee

Comitetul Helsinki din Norvegia este o organizație non-guvernamentală care lucrează în domeniul drepturilor omului, monitorizând respectarea și punerea lor în practică. Comitetul Helsinki din Norvegia acționează în special în Europa, Asia Centrală și America de Nord. În ultimii ani activitatea internațională a organizațieia s-a axat pe state din fosta Uniune Sovietică și Balcanii de Vest.

Comitetul Helsinki din Norvegia a fost înființat în 1977 și astăzi are 15 de angajați, cu sediul social în Oslo.

Detalii pe site-ul NHC

Proiectul

Platforma drepturicivile.ro este parte din proiectul „Cunoaște-ți și revendică-ți drepturile!”, derulat de APADOR-CH și NHC. Proiectul își propune să consolideze sistemul de protecție a drepturilor omului în România, prin dezvoltarea capacității de cunoaștere și revendicare a drepturilor individuale în rândul cetățenilor.

Sistemul de protecție a drepturilor omului poate funcționa doar în momentul în care beneficiarii lui, cetățenii, sunt conștienți de drepturile lor și de modalitățile în care și le pot exercita.

Experiența APADOR-CH de mai bine de 20 ani relevă faptul că majoritatea cetățenilor nu au cunoștințe elementare despre drepturile civile și că acelora, puțini, care sunt conștienți că li se încalcă unele drepturi, le lipsesc informațiile și/sau resursele pentru a remedia problema. Această ipoteză, bazată pe experiență directă de lucru cu cetățenii, nu era însă documentată statistic, subiectul drepturilor omului nefiind abordat în analize sociologice derulate în România până la acest moment.

Prin platforma de față punem la dispoziția cetățenilor, organizațiilor neguvernamentale și specialiștilor în domeniul juridic informații utile și studii de caz care să ajute la mai buna cunoaștere a drepturilor civile în România și implicit la respectarea lor.

Proiectul mai vizează dezvoltarea unei rețele de 10 ONG-uri, implicate deja în protejarea drepturilor beneficiarilor lor (organizații care vor primi sprijin de specialitate pentru utilizarea mijloacelor legale în fața instanțelor naționale și prin mecanismul CEDO) și va îmbunătăți nivelul de cunoaștere a 50 de practicieni în drept (judecători, procurori, avocați) în privința sistemului de protecție a drepturilor omului consacrat prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
În colaborare cu partenerii norvegieni proiectul va contribui la îmbunătățirea mecanismului de implementare a hotărârilor CEDO în România, prin evaluarea situației de fapt, analiză comparativă cu mecanismul echivalent norvegian.