O problemă de inadmisibilitate a cererilor privind restituirea imobilelor

 

În legătură cu cererile adresate Curţii Europene a Drepturilor Omului (Curtea) care au ca obiect restituirea imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă, în România, Curtea a adoptat o hotărâre în cazul-pilot Maria Atanasiu şi alţii împotriva României (hotărârea din 12 octombrie 2010, în cauzele nr. 30767/05 şi 33800/06, definitivă la data de 12 ianuarie 2011).

Un caz-pilot se formează la Curte atunci când există un număr foarte mare de cereri/plângeri adresate Curţii care se referă la probleme similare, care se manifestă în mod frecvent, sistematic şi care sunt, de regulă, generate de neconcordanţa dintre legislaţia unui stat şi prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (Convenţia). Prin hotărârea pe care o pronunţă într-un caz-pilot, Curtea obligă statul vizat să ia măsuri cu caracter general, care constau, de regulă, în armonizarea legislaţiei interne cu prevederile Convenţiei.

Prin hotărârea din cazul-pilot Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, Curtea a stabilit că statul român are obligaţia ca, într-un anumit termen, stabilit iniţial la 18 luni şi prelungit ulterior până la data de 12 mai 2013, să adopte măsuri cu caracter general pentru a eficientiza mecanismul privind retrocedările sau despăgubirile, în scopul de a asigura o protecţie concretă a dreptului la proprietate şi în aceste cazuri.

Prin aceeaşi hotărâre-pilot, Curtea a stabilit că suspendă soluţionarea oricăror cauze similare privind proprietatea până la expirarea termenului fixat pentru luarea măsurilor generale, respective până la 12 mai 2013.

La data de 16 mai 2013, în îndeplinirea obligaţiilor statului de a lua măsurile cu caracter general stabilite de Curte prin hotărârea din cazul-pilot Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, Parlamentul a adoptat Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Prin hotărârea pronunţată în cazul Preda şi alţii împotriva României (hotărârea din 29 aprilie 2014, definitivă la 29 iulie 2014, în cauzele nr. 9584/02, 33514/02, 38052/02, 25821/03, 29652/03, 3736/03, 17750/03 şi 28688/04), Curtea a stabilit şi ce consecinţe are adoptarea Legii nr. 165/2013 cu privire cererile adresate Curţii în materia imobilelor preluate abuziv.

Astfel, Curtea a apreciat că, în principiu, Legea nr. 165/2013 a instituit o procedură efectivă şi accesibilă pentru remedierea încălcării dreptului la protecţia proprietăţii, în cazurile care privesc imobilele preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist (par. 129 din hotărârea în cazul Preda şi alţii împotriva României).

Curtea a constatat că există şi o excepţie, când Legea 165/2013 nu oferă un remediu efectiv, deoarece nu reglementează o anumită situaţie. Este vorba de situaţia în care există mai multe hotărâri judecătoreşti definitive care stabilesc, pentru titulari diferiţi, dreptul de proprietate asupra aceleiaşi clădiri (par. 124 din hotărârea în cazul Preda şi alţii împotriva României).

De asemenea, Curtea a stabilit că procedura prevăzută de Legea nr. 165/2013 trebuie să fie urmată chiar şi de către reclamanţii care au sesizat Curtea anterior adoptării Legii nr. 165/2013. Adică şi de reclamanţii care aveau cererile pe rolul Curţii, la data adoptării Legii nr. 165/2013 (par. 134 din hotărârea în cazul Preda şi alţii împotriva României face trimitere expresă la art. 4 din Legea nr. 165/2013, care prevede explicit că procedura din Legea nr. 165/2013 se aplică şi pentru cererile aflate deja pe rolul Curţii).

Ca atare, dacă aceşti reclamanţi nu au făcut dovada că, după sesizarea Curţii, au urmat procedura prevăzută de Legea nr. 165/2013, Curtea a considerat că aceştia nu au epuizat căile interne de atac, astfel că plângerea/cererea adresată Curţii a fost respinsă ca vădit inadmisibilă (par. 142 din hotărârea în cazul Preda şi alţii împotriva României).

Dacă o cauză este vădit inadmisibilă, ea se soluţionează de un judecător unic (un complet al Curţii format dintr-un singur judecător), care va pronunţă o decizie de inadmisibilitate. Regulamentul Curţii prevede că decizia de inadmisibilitate pronunţată de judecătorul-unic nu se comunică reclamantului, care va fi doar înştiinţat, printr-o scrisoare, despre declararea ca inadmisibilă a cererii sale (regula 33 pct. 4, regula 52A pct. 1 din Regulament). Decizia de inadmisibilitate este inatacabilă (nu mai poate fi contestată sub nicio formă).

Desigur că, dacă şi după ce a urmat procedura prevăzută de Legea nr. 165/2013, cu respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute de lege, o persoană apreciază şi poate argumenta că modul de aplicare a legii a generat, în cazul său concret, încălcări ale drepturilor prevăzute în Convenţie, nu este exclusă formularea unei cereri/plângeri la Curte cu privire la modul în care funcţionează în concret mecanismele prevăzute de Legea nr. 165/2013.

 

 

Let me explain that, did your PE teacher ever go

Sonny is based on real life bank robber John Wojtowicz, who says the movie „brought him some problems” with the other prisoners „problems” meaning he was beat up so badly that he had to spend more than a year in isolation (and couldn’t sit the whole time, presumably). The saddest part is that Wojtowicz was actually eager to get „his” movie shown in front of the other men, since he had no idea that celine bags outlet europe they’d taken some liberties with his life story: He was the one who asked Warner Bros. To send a copy to the prison, and they didn’t even think to warn him..

11. But for those expats replica celine handbags who plan on retiring or living in Costa Rica, it probably is worth it to establish residency, and therefore get access to low cost medical care through Caja. In fact, if you’re going to be a legal resident of Costa Rica, paying into Caja is REQUIRED you can’t get any form of residency without proof of existing Caja coverage..

Celine Bags Outlet Mobiles Tablets Apps Gaming Cameras PC/Laptops AUDIO/VIDEO How To Telecom Science INDIA INTERNET SOCIAL MEDIA WEARABLES cheap celine bags NASA Telescopes Capture Birth of Black Hole or Neutron Star by Indo Asian News Service, Jan, 11, 2019Here’s How Gliders Will Work in Fortnite With Update 7.20 Twitter’s New Beta App Will Help fake celine mini luggage bag the Company Stay Relevant Itel A44 Air with Dual Rear Cameras Launched in India Nokia 9 PureView Launch Reportedly Delayed Until MWC 2019 German Antitrust Watchdog to Act Against Facebook: Report Airtel Celine Cheap Rivals Jio By Discontinuing International Roaming Activation Fee TRAI Reminds Consumers They Can Pick A La Carte Channels for Base Pack Slack Said to Seriously Consider Direct Market Listing YouTube to Remove Share Activity Feature Oppo Said to Introduce 10x Optical Zoom Camera on January 16 More NewsRedmi Note 5, Redmi 6 Pro, Redmi S2, Mi 6X to Get Android Pie Update Soon Nintendo GameCube and N64 Classic Consoles celine sunglasses replica uk Leaked Samsung to Launch India First Smartphones to Counter Chinese Rivals Honor Band 4 Review celine bag replica amazon Redmi Note 7 With 48 Megapixel Camera, 4,000mAh Battery Launched OnePlus 7 Alleged Leak Shows a Notch Free Sliding Design Xiaomi Backed Huami Launches Amazfit Verge Smartwatch in India Vivo Z3i Standard Edition With a 19:9 IPS LCD Panel Launched Redmi Note 7 Includes Watertight Seals to Protect Against Water Damage Amazon Offering Rs. 1,000 Extra on replica celine handbags Rs. 5,000 Amazon Pay Cash Load.

Replica celine handbags 5. Recruiting It’s not hard to find people who want a celine outlet japan job but getting the best people on your payroll is entirely different. One study found that 60 percent of millennials the people who already have proven results doing the job you’re looking to fill, prefer to work for a company that is charitable.

replica Purse Celine Outlet The reusable template lets you type in your requirements and skills needs and save it. You can get the form free when you subscribe to the free Business Know How NewsletterGreg Smith’s cutting edge keynotes, consulting and training programs have helped businesses accelerate organizational performance, reduce turnover, increase sales, hire better people and deliver better customer service. As President and Lead Navigator of Chart Your Course International he has implemented professional development programs for thousands of organizations globally. replica Purse

read this article Fake Handbags The professional rubbish removalists know all the techniques of performing this job. They can efficiently perform the entire job so that no one gets hurt and gets disturbed because of them. The homeowners need to point out where the junk is, and the experts will do the rest of the work. Fake Handbags

https://www.dolabuy.ru Replica celine bags Love = food for many, many families and people. So I have a bad day and feel low, stop at Dairy Queen and let a blizzard take the pain away.Couple this with an absurd PE program at school, where even the healthy parts are celine outlet la vallee village done poorly, both physically and educationally. Let me explain that, did your PE teacher ever go over the mechanics or running properly? Or we’re just to run? Also, if you did something wrong, you celine replica purse had to run laps.

Goyard Replica Creating good luck by listening to your own intuition. People often talk about listening or not listening to their own gut instincts. People who are lucky work with their gut instincts and also act upon their hunches. Celine Outlet So, celine 41756 replica the next time you find yourself wandering through a museum or gallery eyeing with admiration any one of Georgia O’Keeffe’s paintings, remember that the tireless hours this master of modernism spent in her studio were supported by a truly holistic lifestyle. For that matter, nature, through her gardens, fueled her every stroke of the paintbrush. Of nature..

Replica Bags Replica goyard Start practicing that gator chomp! Home to the University of Florida, Gainesville offers local Boomers priority access to some of the most rip goyard replica card holder roaring football match ups in the NCAA. But Gainesville’s more than just a sports fan’s town. The Hipp to locals goyard replica uk to check best goyard replica reddit out professional stage productions as well foreign, limited release and avant garde films replica goyard.. Replica Bags

Celine Replica handbags Amazon claims that it uses far field technology to help the Echo Spot hear your commands. If you have more than one Echo device, it uses something Amazon calls Echo Spatial Perception so that the closest one responds. We tried this using the Echo Spot and an Echo Plus, and found that it worked most of the time.

Hermes Replica Belt By insisting on perfect looking produce, customers also cheat themselves of taste and variety. Apple breeders used to select specifically for russetting because it was associated with longer shelf life. That’s how we got Hudson’s Golden Gem, a delicious variety that’s a favorite among my farmer friends.

Celine Cheap After all, I did have a twenty year history of start ups, mergers, take overs, and leading organizations to new levels of profitability and performance. It’s just that I had always done it for a company before, and not for myself. I celine mini luggage replica took a deep breath and looked at my list again.

this link Celine Bags Online For example, you might have instructions for a task in your e mail inbox, and if you don’t do anything about it, you’ll repeatedly go back to your inbox to look at them, only to get distracted by other incoming e mails. In this case, your management plan should be to get the instructions out of your inbox prior to starting your work. By planning ahead, you can maintain your focus and avoid procrastination.

Designer Replica Bags Cheap goyard Before taking on the responsibility of horse ownership, an honest self assessment cheapest goyard bag is needed to determine if the right skills are present to take a problem horse and turn him into something useful. If the prospective horse owner is a rank beginner, then assistance from an experienced trainer or riding instructor is warranted to insure a good fit between horse and rider. If proper homework is done prior to taking on ownership, the likelihood of being over horsed is reduced and horse ownership will be enjoyable as it should beTotally agree with people being over horsed. Designer Replica Bags

Replica Designer Handbags Talking about the objectives of the mosaic art workshop, Riffat Ara Baig said the initiative was aimed at inculcating creative approaches among the low cadre staff to use their ability to improve aesthetical environment around. It is often used in decorative art or as interior decoration. This is quite unfortunate that usually art is taught to the students from upper tiers of the society while the people at lower strata are deprived of such opportunities. Replica Designer Handbags

Wholesale Replica Bags Celine Cheap Riding the NM train is surely the easiest but is fake celine letter necklace a lot less efficient than forming a party and killing enemies at least 5 levels above your own. You can jump into a new zone without your new relic weapon, but you have to ride the NM trains a number of times if you want to get some of the resources for obtaining your weapon. There some more things regarding obtaining your weapon, but if you solely interested in catching up with Pyros in prep for Hydatos, then you should be fine with just leveling and completing each quest Wholesale Replica Bags.

Radio Tananana

Despre drepturi civile la radio

Maria Nicoleta Andreescu, director executiv APADOR-CH, a vorbit la Radio Tanăna despre proiectul drepturicivile.ro și despre cât de bine își cunosc românii drepturile.

Ce știu românii despre drepturile lor și la cine merg ca să le revendice

Primul studiu sociologic făcut în România, care arată o slabă cunoaștere a drepturilor omului și a instituțiilor naționale care trebuie să le apere 72% dintre români recunosc că nu sunt bine informați în privința drepturilor pe care le au, dar 80% dintre ei consideră că în România le sunt încălcate drepturile civile. Același procent dintre […]

So when you support your local public radio member

Celine Luggage Tote Replica If you truly wish to go by the Indian tradition of tea, then spicy samosas or crispy pakoras are the best things to chomp with a sip of hot tea or coffee. While samosas are pure bliss to the taste buds with tea because of their heavy potato stuffing inside and crisp fried layering, pakoras can be made and molded with lots of varieties of ingredients. Are diverse too.

Celine Bags Outlet There are businesspersons who use periscope to transform their users into buyers overnight. Live videos can enable you reach millions of social media users with a matter of hours. There is no technique that will enable rise to the top unless you have set measures goals.

In the same tweet, the Realme CEO also informed that the company is working on bringing the ColorOS 5.2 update to Realme 1, which was the first smartphone from the brand. He wrote, „RM1 color os 5.2 update we are trying to line up immediately after this update.” Interestingly, Realme 2 Pro was the celine outlet usa first handset to come with ColorOS 5.2. The Realme 1, on the other hand, runs ColorOS 5.0 based cheap celine dion tickets on Android 8.1 Oreo.

Celine Replica handbags A spokesman for the Fen Skating Association said: „The cold weather we are experiencing at the moment is looking very good for some skating this weekend, providing we don’t get too much snow. You’ll need to wrap up warm, but it’ll be worth it for a sailing celine replica ebay experience you’ll never forget. The Broads in winter is a truly magical experience, offering sailors celine outlet store the chance to enjoy the views without the clutter of summer tourist crowds.

purse replica handbags Celine Bags Outlet Yeah, I know, you’ve got swag for days. A strong woman with class is not going to be impressed by your shiny watch, celine replica shirt how much you make or what kind of car you drive. If you try to sell yourself too hard, she will see right celine handbag outlet authentic through you and likely write you off as being arrogant. purse replica handbags

Designer Replica Bags Celine Replica handbags Sometimes contractors or movers come by with day jobs. Families visit and bring food. They have forgot us. Thanks for not overwhelming with information because there is a lot on the IH (information highway). I love how you listed necessary steps. Each step requires work and a lot of it. Designer Replica Bags

https://www.dolabuy.ru nIf you take the celine outlet florida time to update HR on your progress including your recent successes and what you’re hoping to do more of they can be your advocate come promotion time. „When review time cheap celine sunglasses comes and I see a harsh review that doesn’t seem fair, I’d know enough in terms of what they’d been doing to say ‘Wait a minute now, why the sudden issue? Who’s the problem?’ ” say O’Donnell.6. They can help you motivate a dud.

Goyard replica messenger bag Other natural ways that experts mention could work include chewing sugar free gum or even doing daily goyard replica messenger bag mouth and tongue exercises, Good Housekeeping magazine noted. Workout that researchers found to be effective was pushing the tip of the tongue against the roof of the mouth and sliding the tongue backward. A second:Sucking the tongue upward against the roof of the mouth and pressing the entire tongue against the roof of the mouth.

high quality replica handbags Pizzazz oozing from what will go on to be increasingly sweaty pores, he does a droll bit of scene setting, after which we celine outlet europe wait an age for him to show his face again, summoned by the lamp rubbing of a cave trapped Aladdin (more brawn than brain in Dean John Wilson’s athletic turn). In the meantime, there’s ample opportunity to see where the money has been spent: a department store’s worth of costumes, a celine purse outlet circus load of performers. Little registers, emotionally, though. high quality replica handbags

replica handbags china Replica celine bags In tough economic times, small business owners should have a laser sharp focus on great customer service, doing everything they can to ensure their customers feel respected and loved. After all, studies have shown that it costs much more to attract a new customer than it does to keep an existing one. So it is important that business owners do everything they can to keep their current customers happy. replica handbags china

click this link now Replica Handbags Maybe his commanding officers believe in the right of a father to raise his own flesh and blood. Maybe they believe that a man fighting for families in another country under the flag of his own country should be applauded, not criminalized, for seeking to raise his own child when the mother clearly does not want celine outlet locations to do so. Maybe they know him better than you do, and their decision rests on his cheap celine luggage tote proven character to them as a soldier, and a gentleman. Replica Handbags

„In traditional feasts throughout the world, there are three ingredients that are almost universally present,” he said. „One is meat. The second is some kind of cereal e goyard replica grain, at least in the Northern Hemisphere, in the form of breads or porridge or the like.

Celine Replica Friday night a week ago on Real Time with Bill Maher, Bill made some strong assertions about the H1N1 vaccine. He was WRONG then and he was wrong again tonight. He reiterated his unsupported opinions again tonight on the last episode of his show for this season.

see this website Celine Replica 13,990. However, the latest price is only applicable to the 2GB RAM variant. The new price has made the Oppo A3s a stronger competitor against the Asus ZenFone Max Pro M1, Xiaomi Redmi 6 Pro, and Infinix Hot S3X.. Celine Replica However, the lack of forthright communication may lead to anger which makes a malpractice lawsuit more likely in the long run. It is this theory that led many states to look at ways to increase physician patient communication in hopes of decreasing the number of medical malpractice lawsuits. The goal was to resolve cases before they reached the level of litigation Celine Replica..

aaa replica designer handbags Replica goyard When I went to college back in the 1960’s, the most common grade was a C. When I returned to college in the 1980’s, the most common grade was a B. But today, believe it or not, the most common grade is an A. Celine Bags Outlet We didn celine factory outlet online have any clue how the finish had been applied. The drywall company celine handbags uk outlet we called employs several finishers, and they knew they had to use their most experienced finisher to complete this job. We have a stellar looking house now because we knew our limitations. aaa replica designer handbags

This second Rod Blagojevich method involves being an a complete A Word to women. These guys think that women are attracted to bad boys who treat them like dirt. This isn’t true. It’s in the DNA of it thoughtful, community oriented journalism. So when you support your local public radio member station, it goes a long, long way to making our podcast and other podcasts like it possible. And those member stations can only do what they do because they are supported by listeners just like you..

Celine Bags Outlet Think for a minute about some of the celine replica ebay „reasons” companies give you to spend your hard earned money. Maybe you have coupon. Perhaps they’re running a sale. The founding father of psychoanalysis, Sigmund Freud has fascinated and infuriated us for over a century, and we’re still debating his ideas about dreams and celine luggage outlet the subconscious, women and hysteria, sexuality and the id, anal celine replica purse retention and celine replica sunglasses the Oedipus Complex the list goes on. He’s cropped up in novels, movies, scholarship and pop culture, from „Bill and Ted’s Excellent Adventure” to the 2011 movie starring Viggo Mortensen, Michael Fassbender and Keira Knightley, „A Dangerous Method.” A new novel by Karen Mack and Jennifer Kaufman, „Freud’s Mistress,” takes on a particularly dicey aspect of Freud’s biography: his love affair with his sister in cheap celine dion tickets law, Minna Bernays. We asked Mack and Kaufman what Dr.